top of page
 • Wat is een jongerencontract?
  Ben je tussen de 18 en 28 jaar? Met een contract speciaal voor jongeren kom je sneller in aanmerking voor een woning. Deze woningen verhuren wij met een contract voor 5 jaar en noemen we daarom het vijfjarencontract.
 • Waarom is een jongerencontract een vijfjarencontract?
  Anders dan een normaal huurcontract heeft het vijfjarencontract een begin en een eind. Na 5 jaar eindigt het contract en wordt de woning weer aan een andere jongere verhuurd. De jaren dat je hier woont kan je ingeschreven blijven bij je lokale woningbouwvereniging. Zo bouw je extra jaren op waardoor je na die 5 jaar de kans op doorstromen naar een volgende woning vergroot. (controleer dit zelf bij je lokale woningcorporatie!)
 • Kan ik na 5 jaar mijn contract verlengen?
  Nee, na vijf jaar houdt het contract op. Doordat je je inschrijfduur behoudt, kun je na de periode van vijf jaar makkelijker een nieuwe sociale huurwoning vinden.
 • Hoe worden de woningen verdeeld?
  Allereerst wordt gekeken naar je huidige woonsituatie en de regio waar je vandaan komt. JongerenWoningen.nl hecht waarde aan de kansen van lokale bewoners. Bij het verwerken van de inschrijving kunnen aanvullende criteria worden toegepast die locatie specifiek zijn. Bij meer inschrijvingen dan woningen worden de woningen verhuurd via loting (daarmee ben je dus niet afhankelijk van een inschrijfduur) Iedereen die zich inschrijft voor een woning met een loting maakt zo evenveel kans.
 • Kan ik mijn huur tussentijds opzeggen?
  Ja, je mag als huurder zelf de huur opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit is hetzelfde als bij een reguliere huurovereenkomst.
 • Kan ik huurtoeslag krijgen?
  Dit is afhankelijk van jou persoonlijke situatie, meer informatie vind je op de site van de belastingdienst: Huurtoeslag (belastingdienst.nl)
 • Ik ben student, mag ik ook een woning huren met een jongerencontract?"
  Studenten die een voltijds dagopleiding volgen of bij Studentenwoningweb staan ingeschreven, komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning met een jongerencontract. Voor deze studenten zijn andere woningen met een contract specifiek voor studenten, namelijk het campuscontract. Studenten die een deeltijdopleiding volgen kunnen wel reageren op jongerenwoningen met een jongerencontract, omdat zij niet voor een campuscontract in aanmerking komen.
 • Ik heb een kind, mag ik een woning met een jongerencontract huren?"
  Jongeren die een gezin met kind(eren) hebben komen niet in aanmerking voor een woning met een jongerencontract. De woningen die we verhuren met een jongerencontract zijn relatief klein en daarom niet geschikt voor een gezin met kind(eren).
 • Waarom moet ik aantonen wat mijn inkomen is?
  De Europese Commissie heeft bepaald dat inkomen een van de zaken is waarop getoetst wordt of u voor sociale woonruimte in aanmerking komt. Sociale huurwoningen zijn ervoor bedoeld mensen met lagere inkomens een kans te geven op de woningmarkt. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht uw inkomen te controleren. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, moet u hieraan meewerken.
 • Heb ik recht op een alternatief na mijn huurperiode?
  Nee, bij het einde van de huurovereenkomst heb je geen recht op vervangende woonruimte en ook geen recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. De woningen die we verhuren met een jongerencontract zijn relatief klein en daarom niet geschikt voor een gezin met kind(eren).
 • Heb ik na een jongerencontract recht op verhuiskostenvergoeding en vervangende woonruimte?
  Nee, bij het einde van de huurovereenkomst heb je geen recht op vervangende woonruimte en ook geen recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten.
bottom of page